Home

jongen_2.jpg

Welkom bij Meerklankvrienden

De MeerklankVrienden ondersteunt de school en haar onderwijs in haar doelstelling om de leerlingen toe te rusten met ervaring, vaardigheden en kennis waarmee ze zich staande kunnen houden op een zo zelfstandig mogelijk, passende plaats in het leven. Zij doet dit door sponsorgelden te zoeken, te beheren en deze als gift aan de school te schenken voor speciale onderwijsdoeleinden die niet bekostigd worden door de overheid. Het kan gaan om de financiering van bijzondere projecten en hulpmiddelen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Referentie Johan Varkevisser, wethouder gemeente Zeist

"Meerklank ken ik als een school, waar betrokken mensen zich inzetten voor de ontwikkeling van jongeren. Iedere keer wanneer ik de Meerklank bezoek, treft mij de liefde, aandacht en inzet om de kinderen, rekening houdend met hun beperking, goed voor te bereiden op hun verdere leven. 

Dat vraagt veel, en gelukkig zijn er steeds weer gedreven leerkrachten. Dat de gemeente voor goede en passende huisvesting zorgt, is vanzelfsprekend. Maar er is meer. Altijd zijn er kleinere en grotere zaken, die het verblijf op school fijner maken, en de warmte benadrukken waarmee de kinderen op school ontvangen worden. 

Niet alles kan uit overheidsbekostiging worden gerealiseerd. Het werk van de Meerklankvrienden is dan erg fijn. De stichting betkent echt wat voor Meerklank, of het nu gaat om iets extra's voor de buitenruimte, muziekinstrumenten of andere zaken. 

Ik beveel ondersteuning van het werk van de stichting Meerklankvrienden dan ook van harte aan. 

Meehelpen?

Er zijn diverse mogelijkheden om zelf bij te dragen. U kunt:

  • een gift doen t.b.v. wensen van de school. Doneer eenvoudig via iDEAL. 
  • middelen ter beschikking stellen
  • meedenken over het werven van fondsen en middelen

De stichting ontvangt door het hele jaar heen grote of kleine wensen van teamleden.
Tijdens hun vergaderingen worden de aanvragen beoordeeld en wordt nagedacht over de wijze waarop we een bijdrage kunnen leveren. De stichting gaat zelf op pad of schakelt hulp van hun netwerk in of de hulp van het netwerk van de school zelf.

Close